Mới nhất đây Địt em mông căng gái mới vào nghề Văn phòng gần đây đã chuyển giao Ni Kui, phó tổng giám đốc có biệt danh là Bobcat, và chính Huang Kun là người đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đó. Ni Kui phụ trách nhân sự, một tay che trời, Huang Kun rất không hài lòng với anh ta, mâu thuẫn giữ nh và Ni Kui đã phát triển đến mức không thể ngồi cùng nhau trong cuộc họp, không thể thảo luận về công việc. Huang Kun nói rằng nếu Ni Kui được chuyển đi, nếu anh ấy được chuyển đi, đến mức có anh ấy mà không có tôi, và có tôi mà không có anh ấy. Lúc này, cục đã quyết định chuyển Ni Kui đi.