Đừng xem 1 mình sex khát tình của dâm nữ vú căng tròn Cái bóng Xin Shoudu phụ trách hậu cần và kinh doanh, Wang Ran phụ trách kinh doanh, chủ tịch liên đoàn lao động You Shan, và nhà nghiên cứu Wan Shui là những người hòa giải, tôi sợ bị đập trán nên rất nhàn nhã và vui vẻ. Chỉ có Qiu Yiming là có chút hy vọng. Anh t iện đang có địa vị thuận lợi, nắm trong tay quyền hành nhân sự, giữ lời hứa, ngoại trừ trưởng phòng một số bộ phận lớn do Huang Kun nắm giữ, các vị trí phó phòng, giám đốc chi nhánh, trưởng nhóm, nhân viên khác điều chỉnh, tuyển sinh đại học, tuyển dụng, sắp xếp con cái, điều chỉnh lương đều do anh.